Reklamacije

Reklamacija na isporuku

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja kao što su na primer pocepani delovi ili nagnječenja, ukoliko nedostaje dokumentacija koja se nalazi na sa spoljne strane paketa upakovana u kovertu, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete! Preuzimanjem pošiljke potvrdjujete da ste uz paket primili prateću dokumentaciju (fiskalni račun, garantni list, uputstvo za upotrebu, izjavu o saobraznosti, itd.) Naknadne reklamacije na nedostavljanje dokumentacije se ne uvažavaju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

Da ste dobili proizvod koji niste poručili
Da ste dobli proizvod koji je oštećen
Da ste dobili proizvod koji nije funkcionalno ispravan
U obavezi ste da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema putem email-a ili telefonom. Budite bez brige, u takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

OBAVEŠTENJE

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014), STR Švrća. izdaje obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije.

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonski na broj telefona 069-772-855, ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu prodavca reklamacija@svrcashop.com, lično na adresi Ćirila i Metodija 12, Stara Pazova, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini.
Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Roba sa defektom
U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi STR Švrća. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju sa računom i grancijom. Ukoliko je defekt nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

REKLAMACIJE
Reklamacija na isporuku

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja kao što su na primer pocepani delovi ili nagnječenja, ukoliko nedostaje dokumentacija koja se nalazi na sa spoljne strane paketa upakovana u kovertu, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete! Preuzimanjem pošiljke potvrdjujete da ste uz paket primili prateću dokumentaciju (fiskalni račun, garantni list, uputstvo za upotrebu, izjavu o saobraznosti, itd.) Naknadne reklamacije na nedostavljanje dokumentacije se ne uvažavaju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

Da ste dobili proizvod koji niste poručili
Da ste dobli proizvod koji je oštećen
Da ste dobili proizvod koji nije funkcionalno ispravan
U obavezi ste da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema putem email-a ili telefonom. Budite bez brige, u takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

OBAVEŠTENJE

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014), preduzeće STR Švrća izdaje obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije.

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonski na broj telefona 0069-772-855, ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu prodavca rekamacije@svrcashop.com, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini.
Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

Roba sa defektom
U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi STR Švrća. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju sa računom i grancijom. Ukoliko je defekt nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Roba sa garantnim listom

Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku, molimo Vas da kontaktirate servis čiji se kontakt nalazi na garantom listu. Molimo Vas da račun i garanciju obavezno čuvate dok traje garantni period jer su neophodni za ostvarivanje uslova navedenih u garantnom listu.

Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Ukoliko želite da uputite žalbu na neki proizvod, a nije nijedna od već navedenih, molimo Vas da nas putem email-a obavestite o tome.

Vaš Švrća.

0
  0
  Vaša korpa
  Vaša korpa je praznaPovratak u prodavnicu
  ×
  ×

  Korpa